Plus Ultra Legislation

Kermispad 27
1033 WX Amsterdam
The Netherlands

info@plusultralegislation.com

t: +31 (0) 6 41 69 49 33
f: +31 (0) 20 33 76 281

Privacy Statement

Plus Ultra Legislation (hierna te noemen: "Plus Ultra") behandelt uw persoonsgegevens met uiterste zorg. Door middel van dit Privacy Statement informeert Plus Ultra u over de wijze waarop Plus Ultra omgaat met het ver-zamelen van gegevens van bezoekers van de website. Plus Ultra kan te allen tijde de inhoud van dit Privacy Statement wijzigen. Derhalve wordt u aangeraden dit Privacy Statement regelmatig te lezen.

Dit Privacy Statement is van toepassing op elk bezoek dat u brengt aan de website van Plus Ultra. Door de website te bezoeken verklaart u van de inhoud van dit Privacy Statement op de hoogte te zijn, gaat u hiermee akkoord en geeft u Plus Ultra uitdrukkelijk de toestemming de persoonsgegevens te ver-werken op de wijze en voor de doeleinden als nader omschreven in dit Privacy Statement.

Plus Ultra gebruikt uitsluitend gegevens die vrijwillig zijn gegeven door per-sonen die de beveiligde website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven in een beveiligde omgeving van de website van Plus Ultra om informatie of diensten aan te vragen of om producten van Plus Ultra aan te kopen. U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde wijzigen. Naast het verzorgen van een beveiligde omgeving ter verwerking van uw persoonsgegevens zorgt Plus Ultra ervoor dat uw gegevens goed beveiligd blijven. Daartoe hebben alle personen die gelieerd zijn aan Plus Ultra een geheimhoudingsverklaring ondertekend teneinde ervoor te zorgen dat zorgvuldig wordt omgegaan met de gegevens die u ons heeft toevertrouwd.

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij zulks noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst tussen Plus Ultra en u of indien Plus Ultra gehouden is tot het verstrekken van die gegevens op grond van een wettelijke of daarmee vergelijkbare verplichting.

De enige gegevens die wij voor onze bedrijfsvoering nodig hebben en gebruiken zijn contactgegevens, zoals e-mailadressen (bijvoorbeeld als mensen contact met ons opnemen) en postgegevens (bijvoorbeeld voor het versturen van beëdigde vertalingen, transcripten enz.). Meestal ontvangen we de contactgegevens per e-mail en die contactgegevens blijven dan in de desbetreffende e-mail of desgewenst worden die opgenomen in onze lijst met klanten en vrienden die op de hoogte willen blijven van onze nieuwe producten, diensten, publicaties en boeken etc. over ontwikkelingen die te maken hebben met onze vakgebieden (“producten en diensten”). Soms benaderen mensen ons die geïnteresseerd zijn in onze producten, die uiteindelijk wellicht niet direct een dienst afnemen, maar wel op de hoogte willen blijven van onze producten en diensten. Of soms nemen mensen gewoon even contact op om te babbelen over een Amerikaans juridisch-financieel onderwerp en zij willen ook op de hoogte blijven van onze producten en diensten. Dit zijn slechts een paar voorbeelden.

Tot deze contactgegevens heeft uitsluitend Plus Ultra toegang. We bewaren uw gegevens uiteraard voor zolang de relatie bestaat of bijvoorbeeld voor zolang u op de hoogte wenst te blijven van onze onderneming, producten en diensten, totdat u te kennen geeft hier niet langer meer belangstelling voor te hebben.

De contactgegevens worden uitsluitend gebruikt en verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst met u en voor het aanbieden van onze producten en diensten. Wij werken niet met bedrijven die uw gegevens verwerken of willen ontvangen. Dus uw contactgegevens worden niet met anderen gedeeld, tenzij dat nodig is bijvoorbeeld ten behoeve van de uitvoering van onze overeenkomst met u of als u als cliënt specifiek daarom verzoekt of als u vragen heeft of wilt netwerken, anderen wilt leren kennen enz. Staat u bijvoorbeeld in onze contactenlijst voor het ontvangen van nieuws over ons werk, dan kunt u altijd en zonder meer zich uitschrijven, zodat u niet meer dergelijk nieuws ontvangt.

 

©2021 Plus Ultra Legislation | Disclaimer | Privacy Statement | Algemene voorwaarden | info@plusultralegislation.com

Bezig met laden...