Plus Ultra Legislation

Kermispad 27
1033 WX Amsterdam
The Netherlands

info@plusultralegislation.com

t: +31 (0) 6 41 69 49 33
f: +31 (0) 20 33 76 281

iLegislation

Concordantie

Met de geavanceerde concordantiefunctie van iLegislation kunt u eenvoudig en snel de juiste vertalingen van termen, zinsneden en artikelen opzoeken. Op deze manier kunt u de concordantie­functie van iLegislation gebruiken als een vertaalinstrument om de correcte vertalingen van termen of zinsneden op te zoeken in de juiste context. U ziet de door u ge­zochte term, niet losstaand, maar netjes vetgedrukt in een overzicht van zoekresultaten. U kunt vervolgens op de zoekresultaten klikken, zodat u direct wordt doorgeleid naar het gehele artikel waar de juiste vertalingen van de termen, zinsneden of volledige teksten te vinden zijn. Zo kunt u zelf ook de juiste termen in de juiste context gebruiken. De iConcordance van iLegislation biedt u dus meer dan een woordenboek of woordenlijst: de concordantiefunctie is een slimme zoekmachine, woordenboek en taaldatabank in één.

Innovatie en actualisatie

Naast de concordantiefunctie is iLegislation ook innovatief, omdat de nieuwe wetwijzingen in de oorspronkelijke wet- en regelgeving ook worden doorge­voerd in de vertalingen. Zo blijft de vertaalde wet- en regelgeving dus altijd actueel en in lijn met de nieuwe ontwikkelingen. iLegislation kan zelfs moeiteloos nieuwe ontwikkelingen anticiperen. Met een online abonnement heeft u automatisch toegang tot de nieuwste versies van wet- of regelgeving.

iLegislation is bovendien innovatief omdat u niet alleen de geactualiseerde vertalingen van wet- en regelgeving ontvangt, maar ook oudere versies kunt aanvragen. En daar blijft het niet bij. Indien u bijvoorbeeld de vertaling van een wet of een artikel zoekt die u niet op iLegislation aantreft, dan kunt u heel eenvoudig een verzoek indienen en kan de vertaling in de door u ge­wenste taal voor u beschikbaar worden gemaakt.

Hieronder treft u een lijst aan met een selectie van Nederlandse wetten en regelingen die zijn vertaald naar het Engels.

 

English

 

Nederlands

Code of Criminal Procedure

 

Wetboek van Strafvordering

Penal Code

 

Wetboek van Strafrecht

Economic Offenses Act

 

Wet op de economische delicten

Prosecutorial Settlement Order

 

Besluit OM afdoening

Weapons and Ammunition Act

 

Wet wapens en munitie

Controlled Substances Act

 

Opiumwet

Road Traffic Act

 

Wegenverkeerswet

Aviation Act

 

Luchtvaartwet

Guidance On the Investigation and Prosecution of Foreign Public Corruption

 

Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in het buitenland

Protocol for Reporting and Handling  Tax Crimes and Customs and Social Security Crimes

 

Protocol aanmelding en afdoening van fiscale delicten en delicten op het gebied van douane en toeslagen

Customs Code

 

Algemene douanewet

Internal Revenue Code

 

Algemene wet inzake rijksbelastingen

Gaming Control Act

 

Wet op de kansspelen

Gaming Taxation Act

 

Wet op de kansspelbelasting

Dividend Tax Act

 

Wet op de dividendbelasting

Integrity Testing Policy Rule

 

Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing

Competency Policy Rule

 

Beleidsregel geschiktheid

Anti-Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act

 

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme

General Guidance on the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act and Sanctions Act

 

Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en Sanctiewet

Anti-Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act Implementing Order

 

Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Anti-Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act Designation of Regulators Order

 

Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Anti-Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act Implementing Order

 

Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Financial Supervision Act

 

Wet op het financieel toezicht

Financial Supervision Act Exemption Order

 

Vrijstellingsregeling Wet financieel toezicht

Financial Supervision Act Market Abuse Order

 

Besluit marktmisbruik Wet op het financieel toezicht

Trust Companies Supervision Act

 

Wet toezicht trustkantoren

Trust Companies Supervision Act Exemption Order

 

Vrijstellingsregeling Wet toezicht trustkantoren

Trust Companies Supervision Act Operational Integrity Regulation 2013

 

Regeling integere bedrijfsvoering trustkantoren 2013

Trust Companies Supervision Act Operational Integrity Order 2015

 

Regeling integere bedrijfsvoering trustkantoren 2014

Sanctions Act of 1977

 

Sanctiewet 1977

Sanctions Act 1977 Supervisory Regulation

 

Regeling toezicht Sanctiewet 1977

Financial Sector Administrative Fines Decree

 

Besluit bestuurlijke boetes financiële sector

Financial Supervision Funding Act

 

Wet bekostiging financieel toezicht

 

 
©2021 Plus Ultra Legislation | Disclaimer | Privacy Statement | Algemene voorwaarden | info@plusultralegislation.com

Bezig met laden...