Plus Ultra Legislation

Kermispad 27
1033 WX Amsterdam
The Netherlands

info@plusultralegislation.com

t: +31 (0) 6 41 69 49 33
f: +31 (0) 20 33 76 281

Nepnieuws of nepvertalingen? Het probleem met incorrect Nederlands nieuws

Volgens een Nederlands dagblad zou de Trump Organization zijn gedagvaard. Mueller dagvaart Trump Organization over documenten Rusland, Het Financieele Dagblad, 15 maart 2018. Blijkbaar zou volgens de Nederlandse pers de organisatie voor de rechter moeten verschijnen. Incorrect. Vaststelling: als er wordt gepubliceerd over juridische zaken in de Nederlandse pers, dan is het hoogstwaarschijnlijk incorrecte informatie wat verkocht wordt als "nieuws".

Dit is niet eerste keer dat er in een Nederlandse financiële krant incorrecte informatie wordt verspreid alsof het correct nieuws is. Voorbeelden zijn er genoeg. Zo was er een artikel: Over de Amerikaanse rechtsstaat, 6 februari 17, van een arbeidsrechtadvocaat. Ondanks dat ik me afvroeg wat Nederlands arbeidsrecht nou überhaupt weet van Amerikaans recht, laat staan Amerikaans constitutioneel recht, klikte ik enthousiast erop in de hoop een deskundige analyse te vinden vanuit Nederlands perspectief, want dat had de meerwaarde kunnen zijn. Dacht ik. Helaas. Oh. My. Goodness. Direct aan het begin werd stellig gemeld dat een controversieel inreisverbod onconstitutioneel zou zijn. Eenzijdig werd door een Nederlandse – niet Amerikaanse – advocaat even een Amerikaans presidentieel besluit onconstitutioneel verklaard, terwijl überhaupt nog geen enkele rechter in heel Amerika tot op dat moment dat had gedaan. Uit teleurstelling dat het helemaal niet over de rechtstaat ging, maar over onvrede met de president (welcome to the club) heb ik niet verder gelezen. Ik vroeg iemand of ze even in mijn arm kon knijpen om te kijken of het allemaal wel werkelijkheid was. Daarna was de vraag waar de desbetreffende auteur dit vandaan had gehaald, hoe hij dit had verzonnen.  Ook al was het een opiniestuk, sorry maar dan nog. En uiteraard heeft de Amerikaanse Hoge Raad anders bepaald.

Maar toen ging ik eens even verder bladeren in diezelfde krant. Ik kon me namelijk nog herinneren dat ze wel eens vaker fouten maakten over juridische kwesties in Amerika, waarvan ik in eerste instantie dacht dat die eenmalig waren. En ja hoor! Ik stelde een patroon vast: keer op keer op keer zag ik onjuiste nieuwsberichten over juridische kwesties in Amerika. Ik heb het niet over grammaticale fouten maar echt over inhoudelijke fouten. Ik herken ze meteen omdat ze meestal gaan over Amerikaans bank- en effectenrecht en ik dergelijk nieuws ontvang voordat het in Nederland überhaupt is vertaald. (Veel bank- en effectennieuws bereikt Nederland trouwens niet eens.) Dus om iets te lezen dat incorrect is of überhaupt niet eens is gebeurd, valt mij direct op.

Journalisten zouden kunnen betogen dat ze noch vertalers noch juristen zijn en dat hen daardoor geen schuld treft. Maar er zijn ook dingen als fundamentele beginselen van goed journalistiek. In de Engelstalige wereld in elk geval. Het is nu een feit dat Nederlandse lezers gewoon incorrecte informatie voorgeschoteld krijgen die overduidelijk überhaupt niet eens is nagekeken door vertalers of deskundigen. Dat maakt het een makkelijk spel: mensen betalen voor abonnementen op onder andere informatie die incorrect is. Geen wonder dat vervolgens natuurlijk de mythes ontstaan over "Amerikaanse toestanden" in het recht. Maar wanneer je vraagt wat die "toestanden" dan precies zijn, kan eigenlijk niemand inhoudelijk uitleg bieden doch uitsluitend verwijzen naar  natuurlijk  de voorbeelden uit de krant. Ik las ook eens over vertalers die een advocatenblad erop hadden gewezen dat het Engelse woorden in een artikel over een Amerikaanse zaak verkeerd had gespeld. Erg toch.

Afijn, als je als advocaat of bank denkt van "valt er nog wat te procederen", dan zijn zulke incorrecte artikelen natuurlijk voer voor procesvoering. In feite worden onder andere de banken onterecht ervan beschuldigd dat ze strafrechtelijke problemen hebben. Dat is niet niks. Ben ik nu de enige die dit alles ziet of ligt het aan mij...

Over het Nederlands nieuws gesproken: het is voor mij zeer opvallend dat er eigenlijk slechts twee landelijke nieuwszenders zijn. Dus de bronnen waar men het nieuws van krijgt, zijn uiterst beperkt. Zo'n beperkt aanbod maakt het uiterst makkelijk om bijvoorbeeld uitsluitend één politieke voorkeur of opvatting te bepleiten of financiële misdrijven door prominenten of banken bijvoorbeeld in de doofpot te stoppen. (Zoals ik zei: veel bank- en effectennieuws, inclusief over Amerikaans bestuursrechtelijk en strafrechtelijk optreden, hoor je niet in Nederland.) Mensen krijgen dan een vertekend of eenzijdig beeld van de werkelijkheid en degenen die een ander perspectief bieden zijn dan "opstandelingen" of "onpopulair", terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet zijn.

Een concreet Amerikaans voorbeeld: deregulering van Wall Street is een populistische slogan die wel pakkend klinkt. Maar als je nagaat dat men juist door de financiële crisis extra is gaan reguleren, dat mensen vóór de financiële crisis al hadden gewaarschuwd voor de crisis en als je dat dan combineert met inhoudelijke juridische en economische kennis van de wenselijkheid van deregulering, dan kun je al gauw heel anders daarover denken of in elk geval nuanceren. Maar ja, destijds dronk de meerderheid dezelfde "ranja" (om een Nederlandse versie van Kool Aid te geven), met andere woorden: er werd meer waarde gehecht aan de "populaire" eenzijdige informatiebronnen die bijvoorbeeld zeiden dat prijzen alleen maar zouden stijgen. En het was voor de toezichthouders ook zo moeilijk om de muziek uit te zetten als de hele dansvloer helemaal vol staat met "irrationele exuberantie". 

Hieronder een willekeurig aantal voorbeelden van artikelen die inhoudelijk gewoon simpelweg, ronduit - ik kan helaas niet anders vaststellen - onjuist zijn. U kunt toetsen of ze fout en incorrect zijn aan de hand van de Engelstalige bronnen die door de auteurs zélf worden vermeld.

Straffen voormalige Rabobank-handelaren in Liborzaak vervallen, Het Financieele Dagblad, 19 juli 2017:  Dit artikel beweert dat een "federale rechter oordeelde (...) dat (...) verklaringen onder dwang [zouden zijn afgelegd] tegenover de Britse toezichthouder (...). Dat is in strijd met de regels voor een eerlijk proces". Wellicht ten overvloede: dit is dus niet mijn vertaling. Erger nog, het bericht is inhoudelijk onjuist. Het is niet te kort door de bocht maar gewoon pertinent incorrect. Jammer, want het desbetreffende arrest is ontzettend belangrijk in zo veel opzichten en met dit bericht wordt niet alleen afgedaan aan de waarde daarvan, maar het gaat ook totaal voorbij aan zo veel aspecten die uiterst relevant zijn voor internationale ondernemingen. Je kan eigenlijk zo'n arrest ook niet "eventjes" in een zinnetje of twee samenvatten. 

D'oh er wordt gesteld: "Rabobank ontliep in 2013 strafvervolging rond de schandalen met de Libor- en Euribor-rente door te schikken met het Openbaar Ministerie, De Nederlandsche Bank en Amerikaanse, Britse en Japanse autoriteiten. De bank betaalde €774 mln." Klopt dit bedrag in die context?

Deutsche Bank en JP Morgan treffen schikking Liborzaak, Het Financieele Dagblad, 23 juli 2017: "Deutsche Bank en JP Morgan (...) hebben een schikking getroffen met de Amerikaanse justitie ter hoogte van $148 mln om vervolging om Liborfraude te voorkomen. Deutsche schikt voor $77 mln en JP Morgan voor $71 mln." Wat een opvallend laag schikkingsbedrag, dacht ik, waarschijnlijk het Nederlandse O.M. dat weer eens voor een appel en een ei schikt. Zoals met een accountantskantoor voor een bedrag van circa 8 miljoen dat door de vennoten met hun spaargeld kan worden betaald. Moet je gewoon eens ten behoeve van de belastingbetalers aan die accountants vragen of die boete fiscaal aftrekbaar is. Maar toen las ik: "Talloze banken gingen JP Morgan en Deutsche Bank al voor met schikkingen om de Liborfraude. Citigroup betaalde in dat kader vorig jaar al $23 mln en HSBC $35 mln." Waar halen ze dit vandaan? "Uit een parallelle universum", hoorde ik ergens. En wederom het eerdergenoemde bedrag: "Rabobank schikte met al in 2013 voor €774 mln om strafvervolging vanwege fraude met het libortarief af te kopen".

Banken in VS gedagvaard voor manipulatie markt, Het Financieele Dagblad, 1 mei 2017: Het artikel opent: "Openbaar aanklagers in de VS hebben verschillende Europese banken gedagvaard in een justitieel onderzoek naar mogelijke manipulatie van de markten voor Amerikaans schatkistpapier, zo melden bronnen aan persbureau Bloomberg. De dagvaardingen zouden vorige maand zijn uitgereikt (...)". De juistheid van de rest doet er eigenlijk niet eens meer toe. Ter controle vroeg ik eens aan een willekeurige Nederlander die geen jurist is, wat zij zou verstaan onder "gedagvaard". Zij antwoordde dat "ze voor de rechtbank moeten verschijnen". Die banken waren toen helemaal niet gedagvaard. 

Ontslagen veiligheidsadviseur Flynn gedagvaard, Het Financieele Dagblad, 11 mei 2017: Flynn was toen helemaal niet gedagvaard. Like, whatever.

Nogmaals, toets zelf aan de hand van de daarin vermelde Engelstalige bronnen en kijk eens kritisch naar wat u voor "nieuws" wordt verkocht of voorgehouden. Financiële dienstverleners en advocaten, om er maar een paar te noemen, kunnen op grond van dit soort informatie besluiten nemen, dus de juistheid ervan is niet iets irrelevants.

weet dat u bij Plus Ultra terecht kunt voor zorgvuldige vertalingen en kwaliteitscontrole van vertalingen van onder meer juridisch nieuws, juridische stukken, wetgeving en jurisprudentie. 

Think about it.

Met de meeste hoogachting,

Plus Ultra Translations and Legislation

©2021 Plus Ultra Legislation | Disclaimer | Privacy Statement | Algemene voorwaarden | info@plusultralegislation.com

Bezig met laden...