Plus Ultra Legislation

Kermispad 27
1033 WX Amsterdam
The Netherlands

info@plusultralegislation.com

t: +31 (0) 6 41 69 49 33
f: +31 (0) 20 33 76 281

Disclaimer

© Plus Ultra Legislation. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Plus Ultra Legislation.

Plus Ultra kan niet uitdrukkelijk of stilzwijgend garanderen dat de informatie op deze website correct en volledig is. Hoewel aan de totstandkoming van de website Plus Ultra en de inhoud van iLegislation de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteurs en redacteuren en overige aan Plus Ultra gelieerde personen geen aansprakelijkheid voor eventuele typografische fouten, omissies en weergavefouten of soortgelijke onvolkomenheden. De inhoud van de website van Plus Ultra Legislation is slechts informatief bedoeld en vormt geen advies van enigerlei aard. Plus Ultra Legislation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan als gevolg van het gebruik van deze website. Op deze website zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

©2021 Plus Ultra Legislation | Disclaimer | Privacy Statement | Algemene voorwaarden | info@plusultralegislation.com

Bezig met laden...